Retence a důvody fluktuace

19.04.2011

Retence – stále častěji skloňované slovo v personální praxi. O čem to je? Lidské zdroje jsou spojeny s náklady a očekává se od nich návratnost. Proto stále častěji přemýšlíme o tom, jak jednotlivce i skupiny udržet ve firmě, efektivně je využít a dosáhnout návratnosti. Ano, zní to možná trochu chladně, ale jsme manažeři nebo budoucí manažeři a neseme odpovědnost za nákladovou stránku podnikání.

Udržení dnes již tolik nákladné pracovní síly má svůj význam. Do personálu firmy investují vysoké částky, rostou nejen pořizovací náklady ale i náklady na ukončení pracovního poměru. To vše se musí zaplatit. Proto se firmy zabývají důvody odchodů těch nejdražších – klíčových zaměstnanců a manažerů – současně s průzkumy spokojenosti nebo zjišťováním kariérních stabilizátorů. To je studiem důvodů, podnětů a příčin udržujících zvláště nákladné skupiny zaměstnanců ve firmách.

Proč lidé odcházejí? Podle našich rozsáhlých vlastních průzkumů v Čechách je to především negativní dopad práce nadřízeného a pocit stagnace. Zajímavé je, že náš vlastní průzkum prokázal výrazně nižší vliv peněz, než se obecně prezentuje. Nicméně téměř vždy je to souhrn faktorů a nikoliv jeden důvod.

Zajímavá je ale i studie americké společnosti  BlessingWhite. Podle této studie provedené u více než 11 tisíc zaměstnanců téměř 30% dotázaných ze Severní Ameriky, Asie, Austrálie a Evropy setrvává ve firmě, protože je práce baví. Na druhém místě je možnost pracovního postupu (necelých 20%), následuje osobnost nadřízeného (17 %), kolegy nebo ekonomická situace (15 %) a poslání organizace (11 %).

Nejčastějším důvodem pro odchod od současného zaměstnavatele je nedostatek příležitostí pro postup, který jmenovalo 26 % respondentů. Následovaly pracovní podmínky, kolegové, ekonomické situace a poslání organizace (18 %), neuspokojivá práce (15 %) a nedostatečné finanční ohodnocení (15 %).

Nedostatek příležitostí pro postup je patrný zvláště u mladších ročníků. Tento důvod uvádělo téměř 26 % respondentů. Následovaly pracovní podmínky, kolegové, ekonomické situace a poslání organizace (18 %), neuspokojivá práce (15 %) a nedostatečné finanční ohodnocení (15 %).

Stará manažerská poučka říká: „Dělej svou práci co možná nejlépe, vžij se do ní, udělej si z ní koníčka a peníze přijdou již sami.“

Každopádně peníze nejsou všechno, jak ukazují naše i americké průzkumy.

komentáře (0)
Ing. Zdeněk Šimek, MSc., MBA

Další články autora: