Rizika a ošemetnost nespokojenosti zaměstnanců

14.03.2011

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců v mnoha firmách je doslova každoročním rituálem. Měříme, co si lidé myslí, jak se cítí v zaměstnání, hlídáme příznaky nespokojenosti a hned často děláme až ukvapené závěry.
Mnozí manažeři okamžitě intervenují odměnami, benefity, přátelskými sedánky a dalšími formami motivace v naději, že se čísla rychle zvrátí. Ale pozor, na reakci zaměstnanců má vliv spoustu dalších faktorů. Vedle individuálních i společenské dané atmosférou v okolí, ve státě, ve světě. Krize je toho patrným důkazem. Samozřejmě sebou přinesla šetření nákladů, napětí dané nejistotou, nezvyklé a někdy až hysterické chování manažerů. Jistota si v krizi obecně neumí najít místo. Můžete denně říkat podřízeným, že jich se propouštění netýká. Přesto často čím více podřízené ujišťujete, tím větší jsou jejich pochybnosti. Možná je to dané i tím, že sami manažeři pociťují vyšší míru ohrožení firmy i sebe sama nebo naopak prožívají pocity frustrace z osobní stagnace. Krize obecně blokuje. Blokuje chování, rozhodovací procesy ale i investice. Jen opravdový profesionál na sobě nedá znát své pochybnosti a v těžkých chvílích umí zapalovat své okolí.
Výzkum ve 29 zemích nedávno oslovil více než 3.000 vybraných zaměstnanců (expertů, manažerů). Spokojeno se současnou prací bylo 42%. Více než polovina tedy prožívá pocity neuspokojení. Přesto ale jen 30% z nich uvažuje o odchodu, o změně. Nejčastěji kvůli penězům (45%), potom vzhledem k pocitu kariérní stagnace (34%). Je patrné, že krize ochromuje rozhodování profesionálů. Bojí se odcházet, hledají jistotu. Blokuji je pravděpodobně jejich půjčky, hypotéky a nedostatek odvahy riskovat nejistotu stejně jako úbytek atraktivních pracovních míst.
Je patrné, že nespokojenost je třeba vnímat v kontextu. I při vyšší míře nespokojenosti nemusí stoupnout nechtěná fluktuace. Přesto nenechme se ukolébat, nespokojení lidé mnohdy trpí nedostatkem invence, neochotou spolupráce, vázne jejich komunikace a mají tendenci stavět se do opozice. Přestože na první pohled „mají vyšší retenci“, jejich reálná výkonnost je nižší než obvykle.

komentáře (0)
Ing. Zdeněk Šimek, MSc., MBA

Další články autora: