MBA trochu z jiného úhlu

14.12.2010

Již několik let chodím v učitelském taláru na promoce absolventů MBA jedné britské univerzity.
Mám rád tyhle krásné chvíle, kdy jedni dojetím zjihnou nad úspěchy svých blízkých a druzí děkují osudu, že jim tříleté odříkání již skončilo. Slavnostní den plný emocí, nových očekávání a předsevzetí.
Den jako každý jiný z pohledu času, výjimečný z pohledu jedince. Také jsem si ho sám kdysi prožíval …
Často se mne lidé ptají, kam jít studovat MBA, která škola je lepší, jakou prestiž a efekt přinesou vložené prostředky a jaký čas bude třeba studiu věnovat. I já jsem se tak samozřejmě kdysi ptal.
Dnes, s odstupem času, to vnímám jinak. Doba, kdy titul MBA byl jízdenkou do „dvacátého patra“, je tatam. Celosvětově a naprosto logicky. Přesto počty studentů programů MBA neustále stoupají. Nároky firem rostou, požadavky trhu se mění. Z původního prestižního vzdělání se stává nutnost. Z jízdenky do „dvacátého patra“ je šance. Ano MBA je šance na získání lepších příležitostí, šance na přežití v tomto tvrdém světě peněz.
Mnozí studenti si však neuvědomují, že MBA není jednostranný vzdělávací proces. Je to proces rozvojový založený na dlouhodobé kontinuální změně sebe samotného. Studium MBA je především o rozšiřování okruhu známých, poznávání jiných prostředí, exkurz do myšlení, přístupů a jednání druhých (jak učitelů, tak spolužáků). Vidím tři základní efekty, které studium přináší:
Rozšíření odbornosti
Nové paradigma (jiný pohled na problém)
Kontakty a spolupráci
Odbornost je na učitelích. Paradigma na jednotlivci a kontakty včetně spolupráce jsou průnikem jednotlivce a týmu. Zrealizované kontakty jsou nejlepším kritériem efektu studia. Kdy se nám zase poštěstí setkat se s lidmi z jiných odvětví, profesí, jiného vzdělání a přístupu? Kdo toho nevyužije během měsíců studia, získá jen diplom, a to je, věřte mi, velmi málo. Kdyby bylo na mne, diplom by dostávali jen Ti, kteří reálně změnili své paradigma, získali partnery, uzavřeli obchod atd. Naštěstí jsou tu akademická pravidla! Přesto by se měl každý student (absolvent) zeptat sám sebe: Co jsem udělal pro to, aby všechny tři efekty byly maximálně naplněny?
MBA je přece šancí!

komentáře (0)
Ing. Zdeněk Šimek, MSc., MBA

Další články autora: